Kaupiamasis vertinimas su ClassDOJO.com

classdojo.com – realaus laiko elgesio valdymas. Sistema leidžia kaupiamojo vertinimo principais palaikyti mokinių motyvaciją. classdojo.com leidžia mokytojui skirti tiek teigiamus, tiek neigiamus įvertinimus. Mokiniai renka taškus. Įvertinimus patogu skirti tiek interaktyvioje lentoje, tiek kompiuteriu, tiek ir išmaniajame telefone (kaip nuotolinio valdymo pulte). Ši programa buvo sėkmingai išbandyta ketvirtos klasės integruotoje lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokoje kartu su mokytoja Daiva Remeikiene. Mokiniai iškart „pagavo“ sistemą ir pradėjo rinkti taškus. Pamokos pabaigoje visos klasės arba kiekvieno mokinio atskirai surinkti įvertinimai atvaizduojami grafiškai, pateikiama procentinė teigiamų ir neigiamų įvertinimų išraiška. Personalinius įvertinimus galima išsiųsti tėvams elektroniniu paštu. Ataskaitą galima peržiūrėti ir už ilgesnį nei viena pamoka laikotarpį.

Video pristatymas:

One thought on “Kaupiamasis vertinimas su ClassDOJO.com

  1. Pingback: classcharts.com mokinių elgesio valdymo sistema (kaupiamasis vertinimas) » IT.main.lt

Comments are closed.